Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Địa điểm Hà Nội mô tả cách website tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ; cũng như sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập trên diadiemhanoi.vn (“Khách hàng”). Việc khách hàng truy cập trên diadiemhanoi.vn đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với những nội dung trong chính sách này. Bao gồm các bản bổ sung kế tiếp của chính sách. Phiên bản sửa đổi chính sách (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 03 ngày; tính từ ngày việc sửa đổi chính sách được thông báo trên diadiemhanoi.vn. Cụ thể:

Chính sách bảo mật về việc thu thập thông tin

Về việc lưu trữ và bảo mật các thông tin của người dùng

Các thông tin cá nhân cũng như việc trao đổi thông tin giữa bạn đọc với diadiemhanoi.vn đều được lưu giữ. Và được bảo mật bởi hệ thống của chúng tôi.

Chính sách bảo mật về việc sử dụng thông tin người dùng

Diadiemhanoi.vn có quyền sử dụng các thông tin bạn cung cấp với mục đích chính đáng:

Về việc chia sẻ Thông tin Người dùng

Diadiemhanoi.vn chỉ được cung cấp thông tin cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

Ngoài ra, diadiemhanoi.vn sẽ trưng cầu ý kiến của bạn đọc; và chỉ cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi có được sự đồng ý từ quý khách.

Thông tin liên hệ:

Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Địa điểm Hà Nội:

Số điện thoại: 0975.002.855

Email: [email protected].

“Website diadiemhanoi.vn đề cao việc bảo mật thông tin và cố gắng sử dụng các biện pháp để bảo vệ thông tin Bạn đọc.”

Dành cho chủ quán